Skip to main content

Негізгі көрсеткіштер

         "Қарағанды Жарық" ЖШС

       СИПАТТАМАСЫ

«Қарағанды Жарық»ЖШС қалалық, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы тұтынушыларын электрмен жабдықтауға арналған 0,4 - 220 кВ электр желілерін пайдалануға мамандандырылған. 2003 жылы 01 наурызда жоғары вольтті электр желілері (ЖВЭЖ) мен төменгі вольтті электр желілері (ТВЭЖ) негізінде құрылды.

«Қарағанды Жарық» ЖШС келесі қызмет түрлерін көрсетеді:

Электр энергиясын беру және тарату, электр желілері мен шағын станцияларды пайдалану.

Жабдықтардың сенімді жұмысын және тұтынушыларды үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.

Шағын станциялардың шиналарындағы кернеудің қалыпты деңгейін ұстап тұру, электр желілері жұмысының және электр энергиясын тартаудың барынша үнемділігін қамтамасыз ету.

Электр желілерін қайта салу және техникалық қайта жарақтандыру жөніндегі жұмыстарды орындау.

                        кәсіпорын құрамында:- 14 өндірістік қызмет жұмыс істейді:

  1 Шұғыл – диспетчерлік қызметі (ЖВЭЖ ШДҚ);
  2 Шұғыл – диспетчерлік қызметі (ТВЭЖ ШДҚ);
  3 Өндірістік – техникалық қызмет (ӨТҚ);
  4 Шағын станциялар қызметі (ШСҚ);
  5 Тарату желілерінің қызметі (ТЖҚ);
  6 Қауіпсіздік техникасы және сенімділік қызметі (ҚТжәнеСҚ);
  7 Релелік қорғаныс, автоматика және өлшеу қызметі (РҚАӨҚ);
  8 Метрология қызметі;
  9 Диспетчерлік және технологиялық басқару құралдары қызметі (ДТБҚҚ);
  10 Найзағайдан қорғау және оқшаулау қызметі (НҚОҚ);
  11 Желілер қызметі (ЖҚ);
  12 Кабельдік желілер қызметі (КЖҚ);
  13 Автокөлік қызметі (АКҚ).
  14 Күрделі құрылыс бөлімі (КҚБ)

- 15 аудандық электр желілері (АЭЖ):

 

АЭЖ атауы

Орналасқан жері

Қызмет көрсету аймағы

1. 

Орталық аудандық - Қарағанды қ. - Қарағанды қ. және Бұқар Жырау ауданы 

2. 

Қалалық аудандық - Қарағанды қ. - Қарағанды қ.

3. 

Қалалық ТАЭЖ Қазыбек би учаскесі (Қалалық ТАЭЖ ҚБУ) - Қарағанды қ. - Қарағанды қ.

4. 

Қалалық ТАЭЖ Октябрь учаскесі (Қалалық ТАЭЖ ОУ)  - Қарағанды қ. - Қарағанды қ.

5. 

Қалалық ТАЭЖ Оңтүстік-Шығыс учаскесі (Қалалық ТАЭЖ ОУ ОШУ) - Қарағанды қ. - Қарағанды қ.

6. 

Абай аудандық - Абай қ. - Абай ауданы

7. 

Абай аудандық төменгі вольтті - Абай қ. - Абай қ.

8. 

Соран аудандық - Саран қ. - Абай және Бұқар Жырау аудандары

9. 

Батыс аудандық - Саран қ. - Саран қ.

10. 

Теміртау аудандық - Теміртау қ. - Бұқар жырау ауданы

11. 

Теміртау аудандық төменгі вольтті - Мұстафина к. - Бұқар жырау ауданы

12. 

Қарқаралы аудандық - Қарқаралы қ. - Қарқаралы ауданы

13. 

Бұқар Жырау аудандық - Ботақара а. - Бұқар жырау ауданы

14. 

Бұқар Жырау аудандық төменгі вольтті - Ботақара а. - Бұқар жырау ауданы

15. 

Шахтинск аудандық - Шахтинск қ. Шахтинск қ. және Абай ауданы

- электр энергиясын тарату департаменті:

 

1 Өндірістік қызмет
2

Электр энергиясын таратуды техникалық бақылау және талдау қызметі,

оның ішінде келесі РЭҚ өтім қызметтері:

  2 Қалалық ТАЭЖ
  2 Батыс АЭЖ
  2 Шахтинск АЭЖ
  2 Орталық АЭЖ
  2 Абай АЭЖ
  2 Теміртау АЭЖ
  2 Бұқар Жырау АЭЖ
  2 Қарқаралы АЭЖ
  2 Сораң АЭЖ

Электр желілері аудандарының шекаралары Қарағанды облысы мен Қарағанды қаласының әкімшілік – аумақтық бөлінісін ескере отырып, желілердің көлемі мен конфигурациясына қарай белгіленген. Барлық электр желілері мен шағын станциялардың кешенін жедел басқару ЖВЭЖ және ТВЭЖ диспетчерлік қызметтері жүзеге асырады.

Қызмет көрсету аумағының ауданы - 21,39 мың км2.

01.01.2018 жылғы жағдай бойынша «Қарағанды Жарық» ЖШС теңгерімінде келесі жабдықтар бар:

- Электр берудің ауа желісі

№ р/н

Жабдық атауы

Өлш. бірл.

Саны

 

Барлық ЭЖЖ, оның ішінде:

км.

6811,22

 

0,4-220кВ АЖ, оның ішінде:

км.

5122,284

 

220кВ АЖ, оның ішінде:

км.

18,564

1

220 кВ АЖ 2-тізбек, металл тіректер

км.

0,477

2

220 кВ АЖ 2-тізбек, т/б тіректер

км.

1,027

3

220 кВ АЖ 1-тізбек, металл тіректер

км.

0,194

4

220 кВ АЖ 1-тізбек, т/б тіректер

км.

16,866

 

110кВ АЖ, оның ішінде:

км.

1050,774

1

110 кВ АЖ 2-тізбек, металл тіректер

км.

414,876

2

110 кВ АЖ 2-тізбек, т/б тіректер

км.

419,788

3

110 кВ АЖ 1-тізбек, металл тіректер

км.

33,070

4

110 кВ АЖ 1-тізбек, т/б тіректер.

км.

183,04

  35кВ АЖ, оның ішінде:

км.

1124,067

1

35 кВ АЖ 2-тізбек, металл тіректер

км.

119,231

2

35 кВ АЖ 2-тізбек, т/б тіректер

км.

127,896

3

35 кВ АЖ 1-тізбек, металл тіректер

км.

105,288

4

35 кВ АЖ 1-тізбек, т/б тіректер

км.

769,712

  6-10кВ АЖ, оның ішінде:

км.

1183,98

1

6-10кВ АЖ ағаш тірек

км.

1,3

2

6-10кВ АЖ ағаш тіректер, т/б тіркеме

км.

836,63

3

6-10 кВ АЖ т/б, металл тіректер

км.

346,05

 

0,4кВ АЖ, оның ішінде:

км.

1746,9

1

0,4 кВ АЖ ағаш тіректер

км.

13,16

2

0,4 кВ АЖ ағаш тіректер, т/б тіркеме

км.

1145,54

3

0,4 кВ АЖ т/б тіректер

км.

192,998

  ОАЖ-0,4кВ т/б тіректер

км

395,198

  0,4-35кВ АЖ, оның ішінде:

км.

1688,93

1

35 кВ КЖ

км.

5,81

2

6-10 кВ КЖ

км.

998,298

3

0,4 кВ КЖ

км.

684,83

- Шағын станциялар, тарату және трансформаторлық пункттер:

Кернеу класы Өлш.бірл. Саны

Барлығы,

оның ішінде:

дана.

104

220кВ ШС барлығы, оның ішінде: дана.

2

220/110/35/6кВ дана.

1

220/110/10кВ дана.

1

110кВ ШС барлығы,

оның ішінде:

дана.

36

110/35/10кВ дана.

12

110/35/6кВ дана.

11

110/10кВ дана.

7

110/6кВ дана.

6

35кВ ШС барлығы,

оның ішінде:

дана.

66

35/10 дана.

38

35/6 дана.

28

ОТП, ТП- 6/10/0,4 кВ дана.

44

ТШС (ЖТШС, ДТШС) 6/10/0,38 кВ дана.

2148

Күштік трансформаторлардың саны дана.

2587

Трансформаторлық жиынтық қуаты

мың кВА

3996,826

Авариялық қызмет
БІРЫҢҒАЙ CALL-ОРТАЛЫҚ