Skip to main content

Стратегия

Стратегия

Міндет:

 • Компания қызметінің негізгі басымдықтары электр энергиясы көздерінен электр энергиясын жеткізу және/немесе  таратуды қамтамасыз етуге және ұлғайтуға, сондай-ақ электр желілік кешеннің энергетикалық тұтастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін электр желілік кешен инфрақұрылымын қолдау және дамыту болып табылады. 

Көрініс:

 • 2025 жылға дейін компанияны Қазақстан Республикасының 10 ірі өңірлік энергия жеткізуші ұйымдарына енгізу және нарық шекарасын кеңейту жолымен сыртқы ортаға тұрақты талдау, сыртқы бәсекелестерді бақылау жүргізе отырып, Қарағанды өңірінде көшбасшы болу. 

Стратегия:

 • Өңірлік энергия жеткізуші ұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келу
 • Негізгі қызметтен өзге қызмет бойынша кірістің 5% шектеуін алып тастауға байланысты қосымша кіріс көздерін құру
 • Энергетикалық кешенді дамыту және өндірістік процестерді автоматтандыру үшін әлемдік стандарттарға сәйкес келетін инновациялық технологияларды енгізу
 • Компания қызметкерлерінің кәсіби біліктілігінің өсуін қамтамасыз ету, еңбек және демалыс жағдайларын жақсарту, қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігін арттыру
 • Компанияның негізгі активтерін тиімді пайдалану, сондай-ақ табиғи тозуды 2% азайту
 • ЭЖТК біріктіру жолымен электр энергиясын жеткізу және/немесе тарату жөніндегі қызметтер көлемін ұлғайту
 • Компанияның электр желілеріндегі шығындарды азайту

Аталған стратегияға қол жеткізу келесі  міндеттерді шешуді білдіреді:

 • Қарқынды-Қарағанды қаласы мен Қарағанды облысын энергиямен жабдықтаудың қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру
 • Экстенсивті – тұтынушылар санының және электр энергиясын өндіру көлемінің өсуі.
 • Қарағанды қаласының электр желілерін 2020 жылға дейін дамыту.

https://k-zharyk.kz/media/content/mini_map2.jpghttps://k-zharyk.kz/media/content/mini_map1.jpg

Қарағанды мен өңірдің 35 кВ электр энергиясын дамытудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған карта-схемасы

Авариялық қызмет
БІРЫҢҒАЙ CALL-ОРТАЛЫҚ